Atenție! Nu acceptam opțiunea de achitare online pe site-ul nostru

Servicii adaugatoare da la Unipost in Moldova

1. Livrarea trimiterilor poştale internaţionale în oraşele din FEDERAŢIA RUSĂ cu tariful de livrare ECONOM.

Expedierea din RM / Export

Atenţie!
În mod obligatoriu faceţi cunoştinţă cu informaţia privind limitele neimpozabile a valorii în vamă pentru bunurile necomerciale la exportul din Republica Moldova de către persoanele juridice.

Aplicabilitatea tarifelor ECONOM din RM:
-Tarifele sunt valabile la expedierea din oficiul companiei noastre.
-Tarifele se referă la expedierile către persoanele juridice din FEDERAŢIA RUSĂ.
-Tarifele se aplică pentru bunurile expediate în FEDERAŢIA RUSĂ, care nu sunt obiect a tranzacţiilor comerciale (eşantioane necomerciale de mărfuri, suvenire, produse de reclamă) ce au valoare evaluată la mai puţin de 200 € sau echivalentul în altă valută conform Proforma Invoice.
-Tariful include vămuirea importului în Moscova pentru mărfurile necomerciale cu valoarea evaluată la mai puţin de 200€ conform Proforma Invoice.
-Livrarea este posibilă doar în oraşele indicate. În localităţile/suburbiile oraşelor indicate – este posibilă livrarea doar cu tariful EXPRESS.
-Greutatea maximală a unui loc din expediere este de 80kg. Numărul de locuri în expediere este nelimitat.
-Dimensiunile maximale a unui loc – 270 cm în suma a 3 măsurări.
-Greutatea volumetrică, kg = Lungime+Lăţime+Înălţime (cm)/5000

1.1. Tariful Poşta Econom pentru expedierile DOCUMENTALE sau NON-DOCUMENTALE în unele oraşe din Federaţia Rusă. Greutatea unei expedieri de la 0,1 kg pînă la 20,50 kg.
Tarifele pentru expedierile Poşta ECONOM şi termenii de livrare le puteţi afla folosindu-vă de calculator tarife.

1.2. Tariful Cargo Econom pentru expedierile DOCUMENTALE sau NON-DOCUMENTALE în oraşele din Federaţia Rusă. Greutatea unei expedieri mai mare de 25,50 kg.
Tarifele pentru expedierile Cargo ECONOM şi termenii de livrare le puteţi afla folosindu-vă de calculator tarife.

 

2. Livrarea trimiterilor poştale internaţionale din oraşele din FEDERAŢIA RUSĂ cu tariful ECONOM.

Recepţionare în RM / Importul.

Atenţie!
În mod obligatoriu faceţi cunoştinţă cu informaţia privind limitele neimpozabile a valorii în vamă pentru bunurile necomerciale la importul din Republica Moldova de către persoanele juridice şi fizice.
Aplicabilitatea tarifelor ECONOM în RM:
-Tarifele sunt valabile la recepţionarea expedierilor în oficiul companiei noastre. Livrarea pe adresă – se achită suplimentar.
-Achitarea acestui serviciu este posibilă doar de către destinatar în RM.
-Tarifele sunt valabile pentru recepţionarea expedierilor în RM din partea persoanelor juridice din FEDERAŢIA RUSĂ în adresa persoanelor fizice şi juridice din RM.
-Tarifele se aplică pentru recepţionarea bunurile expediate din FEDERAŢIA RUSĂ, care nu sunt obiect a tranzacţiilor comerciale cu valoarea evaluate (confirmată documental) sau costul facturat mai mic de 200 EUR sau echivalentul în orice altă valută. În tarif este inclusă perfectarea exportului din Federaţia Rusă pentru produsele non-comerciale cu costul mai mic de 200 EUR sau echivalentul în altă valută.
- Tarifele sunt valabile pentru produsele comerciale şi non-comerciale expediate din Federaţia Rusă, care vor fi perfectate de expeditorul-exportator din contul său în conformitate cu regimul vamal de export în serviciile vamale regionale a FR, diferite de SVF a aeroporturilor or. Moscova (cîmpul 29, DVS, rămîne necompletat).
-Livrarea este posibilă doar din oraşele indicate. Din localităţile/suburbiile oraşelor indicate – este posibilă livrarea doar cu tariful EXPRESS.
-Greutatea maximală a unui loc din expediere este de 80kg. Numărul de locuri în expediere este nelimitat.
-Dimensiunile maximale a unui loc – 270 cm în suma a 3 măsurări.
-Greutatea volumetrică, kg = Lungime+Lăţime+Înălţime (cm)/5000

2.1. Tariful Poşta Econom pentru expedierile DOCUMENTALE sau NON-DOCUMENTALE din unele oraşe din Federaţia Rusă. Greutatea unei expedieri de la 0,1 kg pînă la 20,50 kg.

Tarifele pentru expedierile Poşta ECONOM şi termenii de livrare le puteţi afla folosindu-vă de calculator tarife.

2.2. Tariful Cargo Econom pentru expedierile DOCUMENTALE sau NON-DOCUMENTALE din oraşele Federaţiei Ruse. Greutatea unei expedieri mai mare de 25,50 kg. 
Tarifele pentru expedierile Cargo ECONOM şi termenii de livrare le puteţi afla folosindu-vă de calculator tarife.

 

3. Serviciul „Post-restant”pentru trimiterile poştale internaţionale expediate în  oraşele din Federaţia Rusă.

Expedierea/ Exportul din RM

Puteţi expedia trimiteri poştale internaţionale cu opţiunea „Post-restant” de către destinatar în oraşul dorit, cu posibilitatea de a-l ridica din oficiul centrului expres a Pony Express.
Este necesar să cunoaşteţi Numele/Prenumele/Patronimicul destinatarului şi numărul acestuia de telefon. În loc de adresa destinatarului, veţi indica adresa Expres Centrului Pony Expres, care vă va fi comunicată de către operatorul nostru.
La expediere, achitaţi doar tariful de livrare Express, iar însăşi serviul „Post-restant” este gratuit.
Destinatarul, urmează să se apropie la CE Pony Express, să comunice operatorului numărul trimiterii şi să prezinte operatorului un act de identitate.
Acest serviciu este posibil doar pentru trmiterile ce au pînă la 20 kg.
Termenul maxim de păstrare a trimiterilor poştale la CE Pony Express – 35 zile calendaristice din momentul receptionarii in oficiu.
În cazul în care expiră termenul de păstrare a trimiterilor poştale, acestea vor fi returnate expeditorului din contul acestuia.
Dacă expeditorul refuză să achite returnarea trimiterii poştale, la 5 zile după expirarea termenului de păstrare de 30 de zile, trimiterea poştală va fi nimicită.

 

 

 

JS для Полезная информация